Uncategorized
Het gevaar dat het onnatuurlijke het natuurlijke dreigt te overwinnen.

Het gevaar dat het onnatuurlijke het natuurlijke dreigt te overwinnen.

Een neerwaartste spiraal veroorzaakt door gemakzucht.

We kunnen er niet zonder, en als we er even kort over nadenken dan zul je het met ons eens zijn. Voedsel is de basis van elke samenleving, want zonder voedsel houd het een keer op. De drang van mensen naar snel, gemakkelijk en goedkoop voedsel is dan ook de grootste oorzaak van de enorme neerwaartse spiraal waar we in zijn terecht gekomen. Tijd om onze ogen te openen en te kijken naar duurzame oplossingen. Het effect van gezonder eten had een enorme impact op mijn eigen welzijn en ik hoop doormiddel van Buy Back Nature meer mensen enthousiast te krijgen, en gezonder en meer in harmonie met hun omgeving te laten gaan leven. Oke tijd voor wat taaie kost.

De impact van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en voedselkwaliteit: een zorgwekkende neerwaartse spiraal

Gewasbeschermingsmiddelen spelen de laatste decennia een grote cruciale rol bij het beschermen van gewassen tegen plagen en ziekten. Echter, er zijn zorgen gerezen over de potentiële negatieve gevolgen van deze middelen voor zowel de menselijke gezondheid als de voedselkwaliteit. In het bijzonder is het gebruik glyfosaat en het effect op de afname van voedingsstoffenopname in het menselijk lichaam. zorgwekkende neerwaartse spiraal die onze gezondheid en voeding bedreigt.Echter zijn er op dit moment zeker nog ruim 170 anders stoffen die worden gebruikte waar van het effect niet bekend is, niet voldoende is onderzocht.

Het toenemende gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat, worden wereldwijd op grote schaal gebruikt. Statistieken tonen aan dat het gebruik ervan de afgelopen decennia aanzienlijk is gestegen. Dit heeft geresulteerd in hogere niveaus van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in voedingsmiddelen. In Nederland werd het afgelopen jaar ruim 8,4 miljoen kilo gebruikt en in Amerika is dit een veelvoud waar we stil van werden.

Glyfosaat en de impact op mineralenopname

Glyfosaat, een van de meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, heeft de aandacht getrokken vanwege de vermeende negatieve effecten op de menselijke gezondheid. Studies geven aan dat glyfosaat de opname van mineralen zoals calcium, magnesium en ijzer kan verstoren. Dit kan leiden tot een tekort aan essentiële voedingsstoffen in het lichaam. Ook de ontgiftende werking van de lever zou negatief worden beïnvloed bij een te hoge waarde.

Verlies van voedingswaarde in gewassen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat, kan ook de voedingswaarde van gewassen beïnvloeden. Statistieken tonen aan dat sommige essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines en antioxidanten, in de loop der jaren aanzienlijk zijn afgenomen in geteelde gewassen. Dit heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van onze voeding en onze algehele gezondheid.

Gezondheidsrisico’s van blootstelling aan glyfosaat

Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan glyfosaat verband houdt met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder kanker, hormoonverstoring en schade aan het immuunsysteem. Statistieken wijzen op alarmerende trends met betrekking tot de toename van bepaalde ziekten die verband houden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het belang van duurzame landbouwpraktijken

Om deze zorgwekkende neerwaartse spiraal te doorbreken, is het essentieel om over te schakelen naar duurzame landbouw

De visie van Buy Back Nature: Terugkopen van land en het herstellen van ecologisch evenwicht zonder pesticiden

Naast de bezorgdheid over de impact van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en voedselkwaliteit, is er een groeiende beweging die pleit voor een alternatieve benadering van landbouw. Buy Back Nature is een organisatie die streeft naar het terugkopen van land en het herstellen ervan in een ecologisch evenwicht, zonder het gebruik van schadelijke pesticiden.

Zonder glyfosaat
Zonder glyfosaat

Het concept van Buy Back Nature

Buy Back Nature zet zich in voor het terugkopen van landbouwgrond om het te herstellen naar zijn natuurlijke staat. Dit omvat het verwijderen van pesticiden en het bevorderen van biodiversiteit. De organisatie gelooft dat het herstellen van het ecologisch evenwicht niet alleen de natuur ten goede komt, maar ook positieve effecten kan hebben op de menselijke gezondheid en voedselkwaliteit.

Het vermijden van pesticiden en de voordelen voor de menselijke gezondheid

Door af te zien van het gebruik van pesticiden wordt het risico op blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen verminderd. Dit kan de gezondheid van de mens ten goede komen en de incidentie van gezondheidsproblemen zoals kanker, hormoonverstoringen en immuunsysteemstoornissen verminderen. Studies hebben aangetoond dat biologische geteelde groenten een hogere voedingswaarde hebben en bijdragen aan het herstellen van ons immuunsysteem.

Het is nu tijd om te handelen, helpen kan door doneren of actief mee te helpen op het land.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish